Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

O zavarovanju

Z zavarovanjem se zavarujejo stalni stroški, ki jih podjetnik ne bi mogel pokriti zaradi obratovalnega zastoja, daljšega od 3 dni.

Namenjeno je samostojnim podjetnikom in vsem podjetjem, predvsem tistim, kjer je obnova poslovanja (proizvodnje) po nastopu škodnega dogodka težka in dolgotrajna.


Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije izgubljeni prispevek za kritje ali nepokrite stalne stroške (str. dela, str. storitev, amortizacija in drugi stalni str.), ki so podjetju nastali v času obratovalnega zastoja. Obratovalni zastoj je delna ali popolna prekinitev obratovanja zaradi ene ali več požarnih nevarnosti (požar, toča, vihar, poplava ...), ki so povzročile škodo na stvareh.


Podrobno

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je, da so vaši objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Kaj lahko zavarujete v sklopu Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara?

  • Stalne (fiksne) stroške poslovanja: stroške storitev, amortizacijo, stroške dela ter druge stroške)
  • Dobiček iz poslovanja v primeru posebnega dogovora

Doba kritja obratovalnega zastoja oziroma čas izplačevanja nadomestila izgubljenega dobička je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja od šestih mesecev do enega leta.


Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škode zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
  • terorizma.


Nazaj na vrh