Varna starost

Si želite jesen življenja preživeti zdravi, uživati v druženju s prijatelji na izletih, potovanjih, se ukvarjati s hobiji, za katere prej niste imeli časa? Z rednim in pravočasnim dodatnim varčevanjem boste v pokoju živeli svoje sanje.


Komu je namenjeno pokojninsko zavarovanje?

Kolektivno in individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zbiranje denarnih sredstev z vplačili premij na osebni račun in doseganjem donosa, vse z namenom pridobitve sredstev za dodatno pokojnino ob upokojitvi. Zavarovanje se loči na varčevalni del, ki praviloma traja do upokojitve in del v katerem so koristijo privarčevana sredstva z izplačevanjem dodatne pokojnine – praviloma od upokojitve pa do smrti.


V zavarovanje se lahko vključi vsaka fizična oseba, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Potrebuje ga vsak, ki želi imeti finančno stabilnost v času upokojitve.

Individualno pokojninsko zavarovanje
Individualno pokojninsko zavarovanje
  • Koriščenje davčne olajšave,
  • zajamčeni donos,
  • naložbena politika življenjskega cikla,
  • ob upokojitvi pokojninska renta,
  • donosi iz naložb podskladov se v celoti pripisujejo članom.
Kolektivno pokojninsko zavarovanje
Kolektivno pokojninsko zavarovanje
  • Davčna olajšava za delodajalca,
  • zajamčeni donos,
  • naložbena politika življenjskega cikla,
  • ob upokojitvi pokojninska renta za člana,
  • donosi iz naložb podskladov se v celoti pripisujejo članom.

Omogočamo naložbeno politiko življenjskega cikla. Tako lahko mlajši svoja sredstva »vlagajo« v drznejše naložbe, ki na daljše obdobje prinašajo višje donose. Glede na starost ob začetku varčevanja člani od 1. 1. 2016 izbirajo med podskladi DINAMIČNI, PREUDARNI in ZAJAMČENI. Vsak izmed njih s svojo naložbeno politiko skrbi, da člani iztržijo kar največ.

S prestopom v višji starostni razred se spremeni naložbena politika v vedno bolj varno obliko naložbe. Od dopolnjenega 60. leta so vsa zbrana sredstva članov v zajamčenem podskladu. Prestope med podskladi, glede na starostne pogoje, naredi Generali.


Nazaj na vrh