Kavcije

O zavarovanju

  • S kavcijskim zavarovanjem zavarovalnica upravičencu iz garantnega pisma jamči za izpolnitev obveznosti zavarovanca iz osnovnega posla.
  • Garantno pismo zavarovalnice Generali je varen in učinkovit instrument zavarovanja za izpolnitev vaših pogodbenih ali z zakonom predpisanih obveznosti.
  • Osnovni posel je razmerje med zavarovancem in upravičencem, ki nastane na podlagi pogodbe, razpisa ali zakonskih predpisov.

Prednosti

  • Hitra in strokovna obravnava vloge ter pridobitev garantnega pisma.
  • Vaš kreditni okvir pri bankah ostaja nespremenjen.
  • Popust na druga sklenjena zavarovanja pri Generaliju.
  • Brez naknadnega obračuna dodatnih stroškov, celotni stroški izdaje garantnega pisma so zavarovancu znani že ob sklenitvi zavarovanja.

Podrobno

Zavarovanje vračila predplačila

Pri nekaterih poslovnih dogovorih je treba vnaprej plačati avans. Da boste brez skrbi, izberite zavarovanje vračila predplačila, ki krije povračilo škode upravičencu – plačniku predplačila iz garantnega pisma v primeru, če izvajalec, ki je prejemnik avansa, dogovorjenih del oziroma storitev ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, niti vrnil vplačanega predplačila.

Zavarovanje za primer likvidnostnih težav organizatorjev potovanj

Organizatorji in prodajalci turističnih aranžmajev potrebujejo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti jamstvo za primer likvidnostnih težav. Le-to vključuje jamstvo za repatriacijo potnikov in jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so jih potniki plačali po pogodbi o paketnem potovanju ali povezanem potovalnem aranžmaju.

Zavarovanje carinskega dolga

Zavarovanje krije zavarovančev carinski dolg, ki bi lahko nastal zaradi posameznega ali več naslednjih carinskih dejanj v času veljavnosti zavarovanja, kot so: sprostitev v prost promet, carinsko skladiščenje, začasna hramba, postopek posebne rabe, začasni uvoz in postopek plemenitenja.

Zavarovanje obveznosti iz plačilne kartice

Želite dodatna zagotovila glede obveznosti pri plačevanju s plačilnimi karticami?
Zavarovanje izdajatelju plačilne kartice jamči za plačilo neporavnanih finančnih obveznosti zavarovanca (prevoznega podjetja) iz pogodbe o uporabi plačilne kartice za: nakup goriva, rezervnih delov, cestnin in drugih storitev izdajatelja plačilne kartice.

Nazaj na vrh