Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

O zavarovanju

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije zakonsko odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).

Zavarovanje krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu kot prevozniku zaradi prometne nesreče, ki ima za posledico lahko:

  • popolno ali delno fizično izgubo blaga,
  • poškodbo blaga ali
  • zamudo pri izročitvi blaga, prevzetega na prevoz.

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Nazaj na vrh