Zavarovanje rastavljenega blaga v času  sejmov

O zavarovanju

Zavarovanje je primerno za majhna in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike, ki večkrat letno razstavljajo svoje blago na sejmih.


Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje sejemske opreme in na sejmu razstavljenega blaga zaradi: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, vlomske tatvine, ropa in odgovornosti.
S posebnim dogovorom in dodatno premijo lahko zavarovalno kritje razširite še na naslednje nevarnosti: poplavo, izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz, iztek (lekažo), samovžig zalog in mehanični lom.


Nazaj na vrh