Požarno zavarovanje

Zaščitite premoženje pred požarom

Požarno zavarovanje poleg poškodb zaradi ognja krije tudi poškodbe zaradi udara strele, eksplozije, viharja, toče, manifestacije, demonstracije, padeca zračnega plovila in udareca zavarovančevega motornega vozila.

Do določenega zneska krije tudi stroške čiščenja kraja škode, rušenja poškodovanih in neuporabnih delov, odvoza zgorelin, ruševin in naplavin ter stroške demontaže in ponovne montaže, da se poškodovana oziroma nepoškodovana zavarovana oprema demontira, zaščiti, prestavi na drugo mesto.

Zavarujete lahko:

 • zgradbe in druge nepremičnine,
 • premičnine v zgradbah in na prostem: opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov,
 • ostalo po posebnem dogovoru.

Za koga je primerno zavarovanje?

Zavarovanje priporočamo majhnim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom, društvom, zavodom, upravnikom nepremičnin in drugim, ki imate v lasti nepremičnine, premičnine ali imate interes po zavarovanju tujih nepremičnin, premičnin.


Svetujemo, da kritje razširite tudi za:

 • izliv vode z dodatno razširitvijo kritja za škode nastale zaradi zamašitve, korozije, netesnenja ventilov in cevi, izliv vode iz odprtih pip,  
 • poplavo,
 • vdor meteorne vode v notranjost zgradbe skozi streho, balkone, lože in terase ter iz žlebov, cevi in jaškov,
 • potres,
 • udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca,
 • posredni udar strele,
 • zemeljski in snežni plaz, težo snega, žled, zemeljski udor, padec kamenja,
 • iztek tekočine - lekaža, izliv žareče mase,
 • samovžig zalog,
 • vandalizem (na gradbenih objektih, opremi, masivno grajenih ograjah, zapornicah …).

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja.

Nudimo vam popuste za preventivne ukrepe za zmanjšanje škode, kot je na primer varovanje zavarovanih stvari s senzorskim TV sistemom, računalniško vodenim varnostnim sistemom, z avtomatskimi javljalniki požara, vgrajenim gasilnim sistemom (sprinkler sistem).


Nudimo vam tudi:

 • Paketni popust
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Popust na takojšnje plačilo letne premije


Nazaj na vrh