Zakaj v zrelih letih potrebujete življenjsko zavarovanje?

Z življenjskim zavarovanjem VARNA LETA lahko poskrbite za lastno varnost, če se poškodujete ali zbolite za rakom, najbližjim pa v primeru najhujšega omogočite sredstva za plačilo pogrebnih in drugih stroškov.


Komu je življenjsko zavarovanje VARNA LETA namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno starejšim od 50 let, ki želijo pravočasno poskrbeti za plačilo stroškov pogreba in razbremeniti svoje bližnje dodatnih finančnih bremen. Namenjeno je tudi tistim, ki si želijo večjo finančno varnost, če zbolijo za rakom ali se poškodujejo.

Zavarovanje lahko sklenete med 50. in 80. letom starosti, traja pa vse življenje.
Po zavarovalnem letu, v katerem dopolnite 90 let, vam premije ni več treba plačevati za nobeno od dogovorjenih kritij, ste pa kljub temu še naprej zavarovani za primer smrti in nezgode.


Zavarovanja

Moj življenjski bonus
Moj življenjski bonus

Življenjsko zavarovanje za tiste, ki želite poskrbeti za svojo prihodnost. Obročna vplačila vam omogočajo varčevanje za vaše dolgoročne cilje.

Enkratni življenjski bonus
Enkratni življenjski bonus

Življenjsko zavarovanje z enkratnim vplačilom, s katerim se zavarujete za primer smrti. Hkrati se vaša sredstva plemenitijo v naložbah, ki vam omogočajo, da dosežete zastavljene cilje.

Zlata leta
Zlata leta

Življenjsko zavarovanje za starejše od 60 let, ki vaši družini zagotovi varnost v primeru vaše smrti, hkrati pa z njim tudi varčujete. Nudi vam tudi varnost v primeru hujših poškodb ali bolezni.

Zavarovanje za primer brezposelnosti
Zavarovanje za primer brezposelnosti

Zavarovanje, ki vam omogoči nov začetek, po tem ko izgubite zaposlitev. Zavarovanje zagotavlja izplačila dogovorjenega mesečnega nadomestila za izgubljeni dohodek.

Nazaj na vrh