Gradbeno zavarovanje

O zavarovanju

Predmeti gradbenega zavarovanja so objekti v gradnji (novogradnje, prizidave, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije), gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektro-strojna oprema ter ostala oprema, ki je namenjena izključno za vgraditev v zavarovani objekt ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji, razen stvari, ki so osnovna ali obratna sredstva izvajalca del.

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:

 • material in oprema, ki je namenjena izključno za vgraditev v zavarovani objekt v gradnji in je last naročnika ali drugih oseb;
 • obstoječe premoženje:
 • obstoječi objekti, na katerih se izvajajo gradbena dela ter objekti, ki se nahajajo znotraj gradbišča in jih ima zavarovanec v lasti, na skrbi, v varstvu ali pod nadzorom in premičnine last investitorja ali naročnika, ki se nahajajo v teh objektih;
 • posamezna že izvedena gradbena ali obrtniška dela ali nedokončani gradbeni objekti, katere je v dokončno izdelavo prevzel izvajalec del;
 • drugi deli objekta v gradnji ali montaži, ki jih izvajajo drugi izvajalci.
 • orodje, naprave, aparati, delovni stroji brez lastnega pogona za premikanje in pomožni gradbeni material ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji;
 • zasidrana plovila na vodi in stvari na njih v času gradnje;
 • stvari delavcev, ki opravljajo dela za zavarovanca;
 • poslovno-tehnična dokumentacija, vključno z gradbeno knjigo in gradbenim dnevnikom;
 • stroški čiščenja, ki presegajo 3% vrednosti zavarovane stvari, ki je bila prizadeta ob škodi, zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti. (Stroški do 3% vrednosti zavarovane stvari, so že vključeni v osnovno zavarovanje.);
 • stroški za navoz in nasipanje odnesenega materiala na gradbišče zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti;
 • stroški za zapolnitev naravnih ali ob škodi nastalih votlin;
 • višji stroški popravila zaradi nadurnega, nočnega in prazničnega dela ter hitrega prevoza.

Gradbeno zavarovanje krije naslednje nevarnosti


Temeljne nevarnosti

 • požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, odtrganje in zrušenje zemljišče, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracija;
 • gradbena nezgoda;
 • vlomska tatvina in rop.


Dodatne nevarnosti

 • poplava, visoka voda in talna voda;
 • zemeljski plaz;
 • vandalizem;
 • potres;
 • pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije;
 • splošna odgovornost v času gradnje;
 • splošna odgovornost v času garancije.


Nazaj na vrh