Kolektivno nezgodno zavarovanje

O zavarovanju

 • Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju članov kolektiva v podjetjih. Zavarujejo se lahko osebe od 14. do dopolnjenega 74. leta starosti.
 • Zavarovanje sklene delodajalec (oziroma sindikalna organizacija) za svoje delavce ne glede na to, ali plača premijo iz svojih sredstev ali jo odteguje delavcem od plače.
 • Zavarujejo se lahko vsi zaposleni delavci po kadrovski evidenci ali pa samo določena skupina delavcev. Zavarovanje se lahko sklene, če se zavaruje najmanj pet oseb.
 • Zavarovanje lahko sklenete z omejenim kritjem (delovni čas na delovnem mestu) ali neomejenim kritjem (24 ur na dan, ne glede, kdaj in kje se pripeti nezgoda).
 • Pod enakimi pogoji kot zaposleni se lahko zavarujejo tudi družinski člani zaposlenega. Zavarujejo se lahko osebe od 14. do dopolnjenega 74. leta starosti.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:


Smrt zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe.


Trajna invalidnost zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.


Nezgodna renta

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote če je bila zavarovancu v skladu s Tabelo trajne invalidnosti določena stopnja trajne invalidnosti zaradi nezgode 50 % ali več. Upravičencu bomo izplačevali dogovorjene mesečne zavarovalnine (rente) za vnaprej dogovorjeno obdobje.


Zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine.


Operacije zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela v skladu s Tabelo operacij, če zavarovanec zaradi nezgode prestane eno ali več operacij skladno s Tabelo operacij, ki je del pogojev. Zavarovanje krije več kot 400 operacij.


Dnevno ndomestilo zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas, ko je zavarovanec začasno nezmožen opravljati svoje redno delo, vendar največ za 230 dni po eni nezgodi.


Dnevno ndomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi.


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni.


Smrt v prometni nesreči

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če zavarovanec umre zaradi posledic iste prometne nesreče v roku enega leta od dneva nezgode.


Smrt zaradi bolezni

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni.


Stroški zdravljenja zaradi nezgode

Povračilo stroškov zdravljenja, ki so nastali zavarovancu zaradi nezgode in ki jih je moral plačati sam.


Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav zaradi nezgode za hitro pridobitev diagnoze:

 • specialistični pregledi,
 • enostavne diagnostične preiskave,
 • enostavni ambulantni poseg in
 • diagnostične preiskave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave in so v nekaterih primerih potrebne za postavitev diagnoze.
Psihološka pomoč zaradi nezgode

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov psihološke pomoči zaradi nezgode storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije:

 • zavarovancu v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli trajne invalidnosti;
 • upravičencu za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode.
Načrt zdravljenja zaradi nezgode

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov svetovanja našega pooblaščenega zdravnika zavarovancu o zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo. Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije.


Predhodna oskrba zaradi nezgode

Zavarovanje vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev prehodne oskrbe:

 • pomoč na domu pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil zavarovanca ter morebitno varstvo otrok zavarovanca (do 4 ure na dan),
 • prevoz in spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede ter prevoz zavarovanca na dom po njegovem odpustu iz bolnišnice.

Ugodnosti

Asistenca zdravje
Asistenca zdravje

Pokličite brezplačno številko 080 81 10 za uveljavljanje zdravstvenih storitev in storitev prehodne oskrbe iz zavarovanja ter uveljavljanje zavarovalnin iz zavarovanja.


Družinski člani
Družinski člani

V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pod enakimi pogoji se lahko, ob našem soglasju, zavaruje tudi širše sorodstvo (npr. starši, sestra, brat).


Mala podjetja in s.p.
Mala podjetja in s.p.

Zavarovanje po tem ceniku lahko sklenejo tudi majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo manj kot pet zaposlenih, kot del paketnega zavarovanja.


Nazaj na vrh