Paket podjetnik

O zavarovanju

  • Kot podjetnik lahko svoje premoženje zavarujete in dodatno zaščitite pred vsakodnevnimi nevarnostmi, kot so požar, toča, vihar, izliv vode, vlom in rop, poplave ter potres. Vse to je mogoče na eni skupni zavarovalni polici, v katero je že vključeno kritje obratovalnega zastoja, požara, vlomne tatvine in ropa in razbitja steklenih površin.
  • Obenem pa si s širokim naborom kritij iz zavarovanja odgovornosti lahko zagotovite tudi zaščito pred nepričakovanimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.
  • Tovrstno zavarovanje je pomembno predvsem za manjša podjetja, kjer je tudi finančna moč nižja in lahko že manjša škoda pomeni prekinitev poslovanja ali celo propad podjetja, pri samostojnih podjetnikih pa osebni stečaj.

Prednosti


  • široka zavarovalna kritja,
  • vsa kritja na eni polici– boljša preglednost zavarovanih predmetov in nevarnosti,
  • zanimiva nova kritja (npr. žled),
  • možnost razširitve kritij glede na vaše želje in potrebe,
  • kritje poslovnih stroškov, ki so posledica prekinitve poslovanja zaradi požara, viharja, toče,
  • možnost zavarovanja sanitarne keramike za nevarnost razbitja,
  • hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov.


Nazaj na vrh