Montažno zavarovanje

O zavarovanju

Montažno zavarovanje praviloma sklene izvajalec montažnih del, lahko pa tudi investitor. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi temeljnih ali dodatnih nevarnosti.


Predmeti montažnega zavarovanja:

 • kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje;
 • stroji, strojna in elektro oprema, instalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev;
 • oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice in menze ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak, ki so osnovna sredstva izvajalca del.
 • Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:

 • material in oprema, ki je namenjena izključno za montažo v zavarovani objekt v montaži in je last naročnika ali drugih oseb;
 • obstoječe premoženje:
 • obstoječi objekti, na katerih se izvajajo montažna dela ter objekti, ki se nahajajo znotraj območja montaže in jih ima zavarovanec v lasti, na skrbi, v varstvu ali pod nadzorom in premičnine last investitorja ali naročnika, ki se nahajajo v teh objektih;
 • nedokončani montažni objekti ali posamezna že izvedena gradbena ali obrtniška dela, katere je v dokončno izdelavo prevzel izvajalec del;
 • drugi deli objekta v montaži ali gradnji, ki jih izvajajo drugi izvajalci.
 • orodje, naprave, aparati, delovni stroji brez lastnega pogona za premikanje in pomožni material ter montažna oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v montaži;
 • zasidrana plovila na vodi (npr. čolni, splavi, pontoni, vlačilci) in stvari na njih v času montaže (na vodi ali na obali);
 • stvari delavcev, ki opravljajo dela za zavarovanca;
 • poslovno-tehnična dokumentacija, vključno z gradbeno knjigo in gradbenim dnevnikom;
 • stroški čiščenja, ki presegajo 3% vrednosti zavarovane stvari, ki je bila prizadeta ob škodi, zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti. (Stroški do 3% vrednosti zavarovane stvari, so že vključeni v osnovno zavarovanje.);
 • višji stroški popravila zaradi nadurnega, nočnega in prazničnega dela ter hitrega prevoza;
 • stroški ponovne namestitve in nastavitve programske opreme, izgubljene zaradi škode na zavarovanih strojih in napravah;

Montažno zavarovanje krije naslednje nevarnosti: 

Temeljne nevarnosti:

 • požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, zemeljski plaz, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracija;
 • montažna nezgoda;
 • vlomska tatvina in rop.

Dodatne nevarnosti:

 • poplava, visoka voda in talna voda;
 • vandalizem;
 • potres;
 • pogodbena odgovornosti izvajalca del v času garancije;
 • splošna odgovornost v času montaže;
 • splošna odgovornost v času garancije.


Nazaj na vrh