Težke bolezni in operacije

O zavarovanju

  • Zavarovanje Težke bolezni in operacije zagotavlja pomembno finančno varnost v časih, ko okrevate po težki bolezni ali opravljeni operaciji, ki je posledica nezgode ali bolezni.
  • S sklenjenim zavarovanjem se boste lahko mirno posvetili izključno svojemu okrevanju, kljub morebitnemu izpadu dohodka v času bolniške odsotnosti. 
  • Zavarovanje zagotavlja takojšnje denarno izplačilo ob nastanku težke bolezni in po prestani težji operaciji, ki je posledica bolezni ali nezgode. Namenjeno je osebam med 14. in 64. letom starosti. 

Prednosti

  • Izplačilo je možno za več različnih težkih bolezni, če med eno in drugo diagnozo pretečeta najmanj dve leti.
  • V zavarovalnem letu je možno izplačilo za več operacij do višine letne dogovorjene zavarovalne vsote.
  • Po izplačilu zavarovalnine se zavarovanje ne prekine.
  • Ob bolezni ali operaciji pokličite Asistenco zdravje na 080 81 10 in pomagali vam bomo, da čim prej prejmete izplačilo.


Nazaj na vrh