Zavarovanje splošne odgovornosti

O zavarovanju

Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno podjetjem, društvom in posameznikom za zaščito odškodninske odgovornosti za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe,
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.


Zavarovanje odgovornosti pokriva upravičene stroške in stroške obrambe pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Obseg pokritosti lahko razširite ali omejite glede na vaše potrebe in po vaših željah.

Zavarovanje splošne odgovornosti vas zaščiti, če s svojim poslovanjem ali z dejanji v vsakdanjem življenju ogrozite zdravje, življenje ali premoženje drugih oseb.

Za povzročeno škodo lahko od oškodovanih oseb prejmete odškodninski zahtevek, ki lahko prestavlja velik finančni izdatek.

Proti takim zahtevkom se lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti. Zato poskrbite za preventivo in sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti, namesto da čakate na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.


Prednosti

 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo vse uredili za vas.

 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bomo izplačali odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam zagotavljamo pravno zaščito.
 • Zavarovalno kritje prilagodimo vašim potrebam.
 • Smo usposobljen in izkušen partner, pomagamo vam hitro in učinkovito.

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja, ki vam bo svetoval in predlagal ustrezna kritja. Dodatno vam ponujamo tudi:

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Paketni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe, 
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnosti družbe ali društva,

 • odgovornost zasebnika,

 • odgovornost za organizacijo dogodkov,

 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti, posesti živali, itd.


Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • druga kritja


Nazaj na vrh