Pokojninsko varčevanje

O zavarovanju

Kolektivno in individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zbiranje denarnih sredstev z vplačili premij na osebni račun in doseganjem donosa, vse z namenom pridobitve sredstev za dodatno pokojnino ob upokojitvi. Zavarovanje se loči na varčevalni del, ki praviloma traja do upokojitve in del v katerem so koristijo privarčevana sredstva z izplačevanjem dodatne pokojnine – praviloma od upokojitve pa do smrti.


Komu je namenjeno zavarovanje?

  • V zavarovanje se lahko vključi vsaka fizična oseba, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
  • Potrebuje ga vsak, ki želi imeti finančno stabilnost v času upokojitve.

Podskladi

Omogočamo naložbeno politiko življenjskega cikla. Tako lahko mlajši svoja sredstva »vlagajo« v drznejše naložbe, ki na daljše obdobje prinašajo višje donose. Glede na starost ob začetku varčevanja člani od 1. 1. 2016 izbirajo med podskladi DINAMIČNI, PREUDARNI in ZAJAMČENI. Vsak izmed njih s svojo naložbeno politiko skrbi, da člani iztržijo kar največ.

S prestopom v višji starostni razred se spremeni naložbena politika v vedno bolj varno obliko naložbe. Od dopolnjenega 60. leta so vsa zbrana sredstva članov v zajamčenem podskladu. Prestope med podskladi, glede na starostne pogoje, naredi Generali.


Nazaj na vrh