O zavarovanju

  • Z nezgodnim zavarovanjem boste po poškodbi pokrili izpad dohodka, poskrbeli za alternativna zdravljenja ali ustrezno prilagodili domače okolje v primeru invalidnosti.
  • V primeru najhujšega bo nezgodno zavarovanje omililo finančno breme vaših najbližjih.
  • Zavarovanje je namenjeno vsem, ki so v svojem vsakdanjem življenju izpostavljeni nezgodnim tveganjem (vožnja z motornim vozilom, kolesom, delovno okolje, prostočasne dejavnosti, ...).
  • Nezgodno zavarovanje priporočamo vsem med 18. in 84. letom, ki želijo zagotoviti finančno varnost sebi in svojim najbližjim v primeru poškodb ob nezgodi ali v primeru smrti.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripetijo; na delu, domu, izletu ali potovanju.

Smrt zaradi nezgode

Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.


Invalidnost zaradi nezgode

Način izplačila za trajno invalidnost,  če je zavarovana oseba zaradi nezgode postala delni ali popolni invalid, je odvisen od izbranega paketa zavarovanja:

  • Linearno izplačilo – izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti.
  • Izplačilo s progresijo 540% – izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku trajne invalidnosti po Tabeli  invalidnosti in Tabeli progresivne invalidnosti, ki je navedena v Prilogi 1 Splošnih pogojev.
Nezgodna renta

Izplačevanje rente za dogovorjeno časovno obdobje v primeru, da je bila zavarovani osebi ugotovljena trajna invalidnost nad 40 % iz ene nezgode.


Bolnišnični dan

Izplačilo dogovorjenega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode nastanjena in se zdravi v bolnišnici. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.


Dnevno nadomestilo

Izplačilo dnevnega nadomestila, če je zavarovana oseba zaradi nezgode začasno nesposobna za delo. Izplačamo nadomestilo za največ 200 dni na nezgodo.


Stroški zdravljenja

Povrnitev stroškov zdravljenja, ki so zavarovani osebi nastali zaradi nezgode in jih mora plačati sama.


Stroški kozmetičnih operacij

Izplačilo stroškov kozmetičnih operacij, ki so  potrebne zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovane osebe in so posledica nezgode ter nujnih stroškov za nego in bivanje v bolnišnici.


Nadomestilo za bolečine pri zlomih

Izplačilo dogovorjenega nadomestila pri popolnem zlomu kosti kot nadomestilo za bolečine. Višina izplačila je odvisna od postopka zdravljenja zavarovane osebe.


Nadomestilo za operacije

Nadomestilo se izplača zaradi medicinsko nujne operacije, ki so posledica nezgode. Višina nadomestila je odvisna od vrste operacije – operacije so razdeljene v 5 skupin (zelo težke, težke, srednje, lažje in enostavne).


Načrt zdravljenja

Z namenom doseganja optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije, vključuje svetovanje našega pooblaščenega zdravnika o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bila potrebna hospitalizacija.


Psihološka pomoč zaradi nezgode

Vključuje storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije zavarovani osebi v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli invalidnosti iz teh pogojev in upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.


Oskrba na domu

Krije stroške pomoči na domu ter prevozov na kontrolne preglede v primeru, ko zavarovana oseba postane zaradi nezgode začasno ali trajno nesposobna samostojno opravljati vsaj eno od temeljnih dnevnih opravil.


Viva paket

Zavarovanju je možno dodatno VIVA PAKET, ki krije določena rakava obolenja, stroške kozmetičnih operacij kot posledice raka na dojki, stroške pomoči v gospodinjstvu v primeru določenih rakavih obolenj in splav kot posledica nezgode.


Nadomestilo za nego otroka (ob zavarovanju otroka do 14. leta starosti)

Krije izplačilo dogovorjenega nadomestila za vsak polni teden/dan odsotnosti enega od staršev zavarovane osebe od dela, ki je posledica nege zavarovanega otroka zaradi posledic nezgode.Ugodnosti

Paketni popusti
Paketni popusti

Ob sklenitvi zavarovanja zvestim strankam Generalija pripada paketni popust (več zavarovanj sklenete, do večjega popusta ste upravičeni).

Avto Generali
Avto Generali

Imetniki Generali nezgodnega zavarovanja, so dodatno nezgodno zavarovani v primeru prometne nesreče z vozilom, ki je zavarovano pri Generali Zavarovalnici. Generali vam bo izplačal 10% višje zavarovalnine.

Asistenca zdravje 080 81 10
Asistenca zdravje 080 81 10

S klicem na brezplačno številko do psihološke pomoči, načrta zdravljenja po nezgodi ali oskrbe na domu.

Nazaj na vrh