Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

O zavarovanju

 • Se zavedate, da lahko zaradi napake v izdelku, ki ga proizvajate ali prodajate, pride do poškodovanja osebe, ki ta izdelek uporablja?
 • Morda pa ste se že srečali s primerom, ko je imel vaš izdelek napako, zaradi katere je predstavljal potencialno nevarnost za kupce in ste ga morali odpoklicati s trga?
 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti vam zagotavlja ustrezno zaščito v takih primerih in je namenjeno tako proizvajalcem izdelkov, kot tudi uvoznikom, distributerjem in prodajalcem.

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Možnost nadgradnje osnovnega kritja na razširjeno proizvajalčevo odgovornost in stroške odpoklica izdelkov s trga. 
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili pri nas. 
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Generali izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Generali zagotavlja pravno zaščito.

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja Generali.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Individualni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali stvari kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako, ki ste jih dali v promet. Napaka lahko izvira iz napake v materialu izdelka, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti navodil za pravilno uporabo stvari.

 • Zavarovanje se nanaša na vse izdelke, ki ste jih izdelali pod svojim imenom in/ali znakom in jih dali v promet v času trajanja zavarovanja.
 • V zavarovanje je vključena tudi vaša odgovornost za izdelek z napako, če je do škode prišlo zaradi napake sestavnih delov ali sklopov stvari, ki jih vgrajujete v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so vam jih druge osebe.
 • Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari, kamor se vgradi vaš izdelek.

Osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • razširjena proizvajalčeva odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane proizvajalcu končnega izdelka zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo vašega izdelka z napako z drugimi izdelki brez napake,
 • stroški odpoklica izdelkov, ki imajo za posledico čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi odpoklica, ki ga je bilo treba izvesti zaradi določene pomanjkljivosti, za katero se je ugotovilo, da je prisotna v vsakem izdelku, ki ste ga izdelali ali dobavili in predstavlja resno nevarnost za poškodovanje drugih oseb ali stvari.


Nazaj na vrh