Požarno zavarovanje
Požarno zavarovanje

Požarno zavarovanje poleg poškodb zaradi ognja krije tudi poškodbe zaradi udara strele, eksplozije, viharja, toče, manifestacije, demonstracije, padca zračnega plovila in udarca zavarovančevega motornega vozila.Preberite več
Strojelomno zavarovanje
Strojelomno zavarovanje

Strojelomno zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi loma, napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja ali naprave, njenega padca ali prevrnitve in ostalih dogodkov, ki niso posebej izključeni iz zavarovalnih pogojev.

Preberite več
Gradbeno zavarovanje
Gradbeno zavarovanje

Predmeti gradbenega zavarovanja so objekti v gradnji (novogradnje, prizidave, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije), gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektro-strojna oprema ter ostala oprema, ki je namenjena izključno za vgraditev v zavarovani objekt ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji.

Preberite več
Montažno zavarovanje
Montažno zavarovanje

Montažno zavarovanje praviloma sklene izvajalec montažnih del, lahko pa tudi investitor. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi temeljnih ali dodatnih nevarnosti.

Preberite več
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa
Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari, stroške za nujno začasno zasteklitev ter stroške za odstranitev in ponovno namestitev predmeta, ki ovira vstavljanje nove stvari.


Preberite več
Zavarovanje elektronike
Zavarovanje elektronike

Zavarovanje elektronike krije uničenje ali poškodovanje računalnikov in pripadajočih naprav ter njihovo izginitev zaradi vloma ali ropa. S posebnim dogovorom lahko zavarovanje krije tudi nevarnost potresa.

Preberite več
Zavarovanje stekla
Zavarovanje stekla

Zavarovanje je koristno za vse, ki so lahko oškodovani zaradi razbitja stekel v oknih in vratih, reklamnih tabel, izložbenega stekla, steklenih streh, podov, stropov in sten …

Preberite več
Zavarovanje opreme v zakupu (leasingu)
Zavarovanje opreme v zakupu (leasingu)

Zavarovanje je namenjeno predvsem podjetjem, ki dajejo svojo nepremično opremo (stroje, naprave ali aparate) v zakup (najem oziroma leasing). Zavarovanje pa lahko sklenejo tudi najemniki te opreme.

Preberite več
Zavarovanje zalog v hladilnicah in zamrzovalnikih
Zavarovanje zalog v hladilnicah in zamrzovalnikih

Zavarujete lahko zaloge blaga v hladilnicah, hladilnih komorah, zamrzovalnikih, zamrzovalnih skrinjah in hladilnih vitrinah.

Preberite več
Zavarovanje zalog proti fizičnim poškodbam
Zavarovanje zalog proti fizičnim poškodbam

Zavarujete lahki zaloge in stvari drugih oseb, ki ste jih prevzeli v popravilo, predelavo, itd.

Preberite več
Zavarovanje tovora v cestnem prometu
Zavarovanje tovora v cestnem prometu

Podjetniki se pri svojem delu soočajo z vrsto poslovnih tveganj. Eno pomembnejših je tveganje pri transportu blaga. Dober gospodar zavaruje prevoz blaga, ker med prevozom nanj preži nešteto nevarnosti, od prometnih nezgod do tatvin, blago pa se lahko poškoduje tudi med samim transportom.


Preberite več
Zavarovanje rastavljenega blaga v času sejmov
Zavarovanje rastavljenega blaga v času sejmov

Zavarovanje je primerno za majhna in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike, ki večkrat letno razstavljajo svoje blago na sejmih.

Preberite več
Zavarovanje umetniških predmetov v času razstav
Zavarovanje umetniških predmetov v času razstav

Zavarovanje krije umetniške predmete (slike, fotografije, kipe) in morebitne druge stvari v času razstave in prevoza na razstavo ter z nje. Zavarovanje krije tudi uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi temeljnih nevarnosti, kot so: požar, potres, vlom, prometna nesreča in poškodb, ki jih povzročijo obiskovalci razstave.

Preberite več
Nazaj na vrh