Kasko zavarovanje za plovila in jahte

O zavarovanju

Pomorska nezgoda se lahko pripeti tudi najbolj izkušenim voznikom plovil. Razburkano morje, presenetljiva plitvina ali trk v drugo vozilo prinašajo velike finančne izgube, ki se jim lahko izognete s kasko zavarovanjem za plovila in jahte.

Kasko zavarovanje za motorna plovila in jahte je namenjeno kritju nezgod, ki se pripetijo med plovbo, v času mirovanja, med splavitvijo ali dvigovanjem na obalo.


Zavarovanje krije fizično izgubo in poškodbo, ki nastane na zavarovanem plovilu zaradi:

 • pomorskih nevarnosti (brodolom, nasedanje, trčenje ...),
 • eksplozije, požara, strele,
 • vlomne tatvine ali ropa,
 • izvleka plovila na obalo, splavitve, dviganja in
 • nepooblaščene uporabe plovila ali objestnega poškodovanja s strani tretjih oseb.
 • Kriti so tudi stroški, ki nastanejo zaradi:
 • popolne izgube plovila ali prepustitve,
 • delne škode plovila,
 • ugotavljanja in reševanja zavarovalnega primera ter
 • reševanja in izplačila nagrade za reševanje.


Z zavarovanjem boste kriti za poškodbe na trupu plovila, obvezni opremi, pogonskem motorju ali dodatni opremi. Plovba v notranjih in celinskih vodah Slovenije, v slovenskem, hrvaškem in italijanskem delu Jadrana bo s sklenjenim zavarovanjem potekala mirno in predvsem varno.


Popusti in ugodnosti


Pri Agent2U vam pri zavarovanju plovil do 30.000 EUR priznavamo številne popuste:

 • na pogodbeni stalni letni privez v marini ali komunalnem privezu,
 • za plovila, stara do 5 let,
 • bonus na ugoden škodni rezultat,
 • popust na stalnost,
 • 3 % popust na članstvo v Emergensea,
 • 10 % popust na članstvo v Yacht klubu Portorož,
 • na paketna zavarovanja.

Za dražja plovila, ki presegajo vrednost 30.000 EUR v sklopu Jahtnega zavarovanja, ponujamo posebno konkurenčno premijo in kar 40 % vstopni bonus na zavarovanje.

Jahtno zavarovanje brez doplačila razširja kritje na:

 • izgubo, poškodbo ali stroške, nastale zaradi nevarnosti udeležbe na regati, za potovalne jadrnice,
 • nevarnosti med uporabo za poučevanje jadranja ali vodenja,
 • izgubo ali poškodbo izvenkrmnega motorja v skladu z opisom na polici,
 • lom in prelom jambora in raztrganje jader ter
 • plovbo po Sredozemskem morju.

S posebnim dogovorom in doplačilom pa je mogoča razširitev geografskih meja plovbe tudi na vsa ostala morja.


Razširitev zavarovanja

V sklopu zavarovanja lahko razširimo tudi geografske meje kritja za plutje po Sredozemskem morju, kajti osnovno kritje velja le v Jadranskem morju in notranjih ter celinskih vodah Slovenije.

Zavarujemo lahko škode, ki bi nastale med prevozom po kopnem, tekmovanji, oddajanjem v najem ali pri poučevanju jadranja oziroma vodenja plovila.

Zavarovanje je mogoče skleniti tudi na dogovorjeno vrednost plovila, franšize se lahko sorazmerno prilagodijo vrednosti plovila.


Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi naklepa ali hude malomarnosti zavarovanca. Ravno tako ni krita škoda, ki nastane zaradi:

plovne nesposobnosti plovila, pomanjkljivega vzdrževanja, dotrajanosti, raztrganja jader, cerad, vrvi (razen če to ni posledica požara, eksplozije, strele, nasedanja, udarca ali trčenja itd.), običajnih vremenskih vplivov, kot so mraz, led, zmrzovanje hladilne tekočine, sonce, vročina, običajno plimovanje itd., pomanjkljivega ali neprimernega priveza ali načina pri privezovanju in sidranju, okvare pogonskega motorja (strojelomne škode), prevoza po kopnem, na tekmovanjih, pri opravljanju obrti, oddajanja plovila v najem in stroškov dviganja (razen v primerih, ko je to posebej dogovorjeno).


Nazaj na vrh