Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila

O zavarovanju

Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila je po zakonu obvezno zavarovanje za kritje škode tretjim osebam, ki so utrpele posledice v neljubem pripetljaju. Osebna škoda pomeni telesne poškodbe, smrtni izid ali drugače prizadeto zdravje udeležencev nezgode.

Če plujete po tujih teritorialnih ali notranjih morskih vodah, morate pri izbiri zavarovanja upoštevati tudi zakone, ki veljajo v tujih državah. S certifikatom o zavarovanju tako poskrbite za nemoteno uživanje v plovbi.

Vse lastnike plovil pozivamo, da v primeru prodaje plovila poskrbite za prepis plovila tudi na Upravi za pomorstvo oziroma v Vpisniku morskih čolnov. O morebitnih spremembah je treba obvestiti tudi vašo zavarovalnico, kajti zavarovanje odgovornosti se ne prenaša na novega lastnika plovila. Na podlagi kopije police novega lastnika vodnega plovila lahko uveljavljate povračilo sorazmernega dela neizkoriščene premije, seveda če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.


Razširitev zavarovanja

Razširitev zavarovanja za dodatne aktivnosti
Zavarovanje lahko razširite za naslednje primere:

  • oddajanje plovila v najem,
  • sodelovanje na treningih in tekmovanjih (regatah) ter
  • vleko vodnih smučarjev.

Plovba v drugih državah
Kritje lahko razširite za plovbo po teritorialnih in notranjih vodah drugih držav in celotnega Sredozemlja, pri čemer je treba prilagoditi višino zavarovalne vsote. V Sloveniji znaša minimalna zavarovalna vsota 237.300 EUR.


Nazaj na vrh